Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10), που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)
1,60 €
0,80 €

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Φύλλο εργασίας για την ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)
1,60 €
0,80 €

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Φύλλο εργασίας για την ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)
1,60 €
0,80 €

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)
1,60 €
0,80 €

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Παρουσίαση για την ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)