1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων πραγμάτων και 1-1 αντιστοιχία αντικειμένων, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

Φύλλο εργασίας για την 1-1 αντιστοιχία πραγμάτων

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

Παρουσίαση για την 1-1 αντιστοιχία και την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων