Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση αριθμολέξεων, μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων
1,60 €
0,80 €

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση αριθμολέξεων

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων
1,60 €
0,80 €

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων
1,60 €
0,80 €

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων
1,60 €
0,80 €

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Παρουσίαση για την εκμάθηση μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων