Οι αριθμοί από το 11 έως το 20

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των αριθμών από το 11 έως το 20, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των αριθμών από το 11 έως το 15

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των αριθμών από το 16 έως το 20

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20

Παρουσίαση για την εκμάθηση των αριθμών από το 11 έως το 20