Ο αριθμός 3

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση του αριθμού 3, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ο αριθμός 3
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 3

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 3

Ο αριθμός 3
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 3

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 3

Ο αριθμός 3
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 3

Παρουσίαση για την εκμάθηση του αριθμού 3