Ο αριθμός 1

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση του αριθμού 1, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ο αριθμός 1
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 1

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 1

Ο αριθμός 1
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 1

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 1

Ο αριθμός 1
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 1

Παρουσίαση για την εκμάθηση του αριθμού 1