Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές της Β΄ δημοτικού γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες της συνοικίας τους, στη Μελέτη Περιβάλλοντος.

Αρχεία

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας

Μέσα από το φύλλο εργασίας για τις υπηρεσίες της συνοικίας μας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών της συνοικίας τους.

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους διδακτικούς στόχους καθώς και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας

Η παρουσίαση βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το φύλλο εργασίας διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών με πρωτότυπο τρόπο.