Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου

Φύλλο εργασίας για τη σύγκριση επιφανειών

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου

Φύλλο εργασίας για τη σύγκριση όγκων

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου

Παρουσίαση για τη σύγκριση βάσει επιφάνειας και όγκου