Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση μακρύτερου-κοντύτερου (1)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση μακρύτερου-κοντύτερου (2)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους

Παρουσίαση για την αναγνώριση μακρύτερου-κοντύτερου