Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση ψηλότερου-κοντότερου (1)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση ψηλότερου-κοντότερου (2)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους

Παρουσίαση για την αναγνώριση ψηλότερου-κοντότερου