Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση βαρύτερου-ελαφρύτερου (1)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση βαρύτερου-ελαφρύτερου (2)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους

Παρουσίαση για την αναγνώριση βαρύτερου-ελαφρύτερου