Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση μεγαλύτερου-μικρότερου (1)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους

Φύλλο εργασίας για αναγνώριση μεγαλύτερου-μικρότερου (2)

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους

Παρουσίαση για την αναγνώριση μεγαλύτερου-μικρότερου