Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα και έξω που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις κοντά, μακριά

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις μέσα, έξω

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω

Παρουσίαση για την αναγνώριση των κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω