Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά και δίπλα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις ψηλά, χαμηλά

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα

Φύλλο εργασίας για την κατεύθυνση δίπλα

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα

Παρουσίαση για την αναγνώριση των κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά και δίπλα