Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων εμπρός, πίσω και ανάμεσα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις μπροστά και πίσω

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Φύλλο εργασίας για την κατεύθυνση ανάμεσα

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Παρουσίαση για την αναγνώριση των κατευθύνσεων εμπρός, πίσω και ανάμεσα