Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις πάνω και κάτω

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις δεξιά και αριστερά

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Παρουσίαση για την αναγνώριση των κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά