Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
Οκτώβριος
2 αρχεία
Όλγα Δούρου

Περιγραφή

Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αρχεία

Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα.
1,60 €
0,80 €

Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα.

Σχέδιο Μαθήματος και απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, υλικό για τον ελεύθερο χρόνο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Ελλήνων και Αλλοδαπών.

Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα.
1,60 €
0,80 €

Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα.

Παρουσίαση για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην καθημερινότητα