Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την Γεωγραφία της πέμπτης δημοτικού στην ενότητα "Η ταυτότητα του χάρτη". Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης αλλά και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Αρχεία

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
1,60 €
0,80 €

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Σαφής και διεξοδική περιγραφή των βημάτων διδασκαλίας πάντα με αρκετές λεπτομέρειες και προτάσεις που χωρίς να κουράζουν καθοδηγούν τον ειδικό αλλά και τους γονείς.

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
1,60 €
0,80 €

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Το σχέδιο μαθήματος εξελίσσεται και πολυμεσικά μέσα στην τάξη ή στο σπίτι με πλούσιο και καλαίσθητο υλικό. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των μαθητών.

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
1,60 €
0,80 €

Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.