Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα πλήρες διδακτικό πακέτο για την ενότητα "Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα", όπως μελετάται στη Γεωγραφία της πέμπτης τάξης. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Αρχεία

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
1,60 €
0,80 €

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

Όλο το μάθημα σε πλήρη ανάπτυξη, με διεξοδικές οδηγίες αλλά και δραστηριότητες για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
1,60 €
0,80 €

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

Το σχέδιο μαθήματος εξελίσσεται και πολυμεσικά μέσα στην τάξη ή στο σπίτι με πλούσιο και καλαίσθητο υλικό. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των μαθητών.

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
1,60 €
0,80 €

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.