Ο Θεός είναι κοντά μας

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Θρησκευτικά
Σεπτέμβριος
2 αρχεία
Ελένη Ευαγγέλου

Περιγραφή

Αρχεία

Ο Θεός είναι κοντά μας
1,60 €
0,80 €

Ο Θεός είναι κοντά μας

Φύλλα εργασίας για το μάθημα Γ΄Δημοτικού "Ο Θεός είναι μαζί μας" και προτεινόμενες δραστηριότητες

Ο Θεός είναι κοντά μας
1,60 €
0,80 €

Ο Θεός είναι κοντά μας

Πολυμεσική παρουσίαση της ενότητας Γ΄Δημοτικού "Ο Θεός είναι μαζί μας"