Ωκεανοί και θάλασσες

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γεωγραφία
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Δραστηριότητες εφαρμογής, νοητικά πειράματα, διαθεματικότητα αλλά και κουίζ είναι ορισμένα από τα εκπαιδευτικά εργαλεία για τους ωκεανούς και τις θάλασσες στην Στ΄τάξη.

Αρχεία

Ωκεανοί και θάλασσες
1,60 €
0,80 €

Ωκεανοί και θάλασσες

Σαφής περιγραφή των διδακτικών στόχων, των δυσκολιών των μαθητών, των βημάτων διδασκαλίας που χωρίς να κουράζουν καθοδηγούν τον ειδικό αλλά και τους γονείς, πάντα με λεπτομερείς προτάσεις νέων δραστηριοτήτων.

Ωκεανοί και θάλασσες
1,60 €
0,80 €

Ωκεανοί και θάλασσες

Μία ενότητα που προσφέρεται να προσεγγιστεί πολυμεσικά ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη μάθησή τους, με ακέραιο πάντα το εκπαιδευτικό κριτήριο για την προώθηση της μάθησης.

Ωκεανοί και θάλασσες
1,60 €
0,80 €

Ωκεανοί και θάλασσες

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.