Βρέθηκαν 207 ενότητες

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).
Α Δημοτικού

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε να γράφουμε τους αριθμούς 6, 7 και 8 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).
Α Δημοτικού

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε να γράφουμε τον αριθμό 9 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.
Α Δημοτικού

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την σύγκριση αριθμών με χρήση των κατάλληλων μαθηματικών συμβόλων και ανάγνωση των αριθμών από το 1 έως το 5.

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).
Α Δημοτικού

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5.

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.
Α Δημοτικού

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων.

Προβλήματα.
Α Δημοτικού

Προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την επίλυση προβλημάτων.

Σελίδα 5 από 35