Βρέθηκαν 61 ενότητες

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.
Α Δημοτικού

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόσθεση με τη χρήση συμβόλων.

Προβλήματα.
Α Δημοτικού

Προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την επίλυση προβλημάτων.

Επαναληπτικό Μάθημα
Α Δημοτικού

Επαναληπτικό Μάθημα

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 2.

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.
Α Δημοτικού

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών από το 10 μέχρι το 20.

Αθροίσματα μέχρι το 10.
Α Δημοτικού

Αθροίσματα μέχρι το 10.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αθροισμάτων μέχρι το 10.

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.
Α Δημοτικού

Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των τακτικών αριθμών, των διπλών αθροισμάτων και του μισού ενός αριθμού.

Σελίδα 3 από 11