Βρέθηκαν 28 ενότητες

Ενότητα 1η: Η Αλφαβήτα
Ε Δημοτικού

Ενότητα 1η: Η Αλφαβήτα

Γαλλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Γαλλικών της Ε Δημοτικού που στοχεύει στην διδασκαλία και στην κατανόηση του γαλλικού αλφάβητου

Ενότητα 2η: Bonjour! Je m’appelle…. / Καλημέρα! Ονομάζομαι…
Ε Δημοτικού

Ενότητα 2η: Bonjour! Je m’appelle…. / Καλημέρα! Ονομάζομαι…

Γαλλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκφράσεις για να χαιρετίσουμε και να συστηθούμε, καθώς και το ρήμα "ονομάζομαι" παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει καίριες προτάσεις με αναλυτικές οδηγίες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Ενότητα 3η: -Qu’est-ce que c’est? /Τι είναι αυτό; -C’est un stylo bleu./ Είναι ένα μπλε στυλό.
Ε Δημοτικού

Ενότητα 3η: -Qu’est-ce que c’est? /Τι είναι αυτό; -C’est un stylo bleu./ Είναι ένα μπλε στυλό.

Γαλλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Γαλλικών της Ε Δημοτικού που στοχεύει στην διδασκαλία και στην κατανόηση του σχολικού υλικού, των χρωμάτων, του αόριστου άρθρου και της ερώτησης "τι είναι αυτό;"

Ενότητα 4η: Les nombres de 0 à 10 / Οι αριθμοί από το 0 έως το 10
Ε Δημοτικού

Ενότητα 4η: Les nombres de 0 à 10 / Οι αριθμοί από το 0 έως το 10

Γαλλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Γαλλικών της Ε Δημοτικού που στοχεύει στην διδασκαλία και στην κατανόηση των αριθμών από το 0 μέχρι το 10.

Ενότητα 5η: Quel âge tu as ?  Πόσο χρονών είσαι;
Ε Δημοτικού

Ενότητα 5η: Quel âge tu as ? Πόσο χρονών είσαι;

Γαλλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για τα γαλλικά της Ε’ δημοτικού πάνω στο ρήμα "αvoir" και την ερώτηση "quel âge tu as?". Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες, πολυμεσικό υλικό, και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Ενότητα 6η: Je suis grec / Είμαι Έλληνας
Ε Δημοτικού

Ενότητα 6η: Je suis grec / Είμαι Έλληνας

Γαλλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Το ρήμα "être" και οι βασικές εθνικότητες στα 2 γένη και τους 2 αριθμούς παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει καίριες προτάσεις με αναλυτικές οδηγίες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Σελίδα 1 από 5