Βρέθηκαν 41 ενότητες

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της έκτης ενότητας
Ε Δημοτικού

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της έκτης ενότητας

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Famous people of the past
Ε Δημοτικού

Famous people of the past

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 7 – Μάθημα 1, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: απλός αόριστος, λεξιλόγιο ρημάτων

Past experiences
Ε Δημοτικού

Past experiences

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 7 – Μάθημα 2, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: ερωτήσεις και αρνήσεις στον απλό αόριστο

Alexander the Great
Ε Δημοτικού

Alexander the Great

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 7 – Μάθημα 3, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με το Μέγα Αλέξανδρο, τις ικανότητές του και τις κατακτήσεις του

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της έβδομης ενότητας
Ε Δημοτικού

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της έβδομης ενότητας

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Fairy Tales
Ε Δημοτικού

Fairy Tales

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 8 – Μάθημα 1, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: Past Continuous, λεξιλόγιο ρημάτων, ιστορίες/παραμύθια

Σελίδα 5 από 7