Βρέθηκαν 41 ενότητες

Let’s do it!!!
Ε Δημοτικού

Let’s do it!!!

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 5 – Μάθημα 2, Αγγλικά Ε’ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με το περιβάλλον, ρήματα με τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε για το τι μπορούμε, τι πρέπει και τι είναι καλό να κάνουμε για να βοηθήσουμε το περιβάλλον.

My work can make a difference!
Ε Δημοτικού

My work can make a difference!

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 5 – Μάθημα 3, Αγγλικά Ε’ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με το περιβάλλον στο Ζαγόρι, πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ζαγόρι λόγω του τουρισμού.

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της πέμπτης ενότητας
Ε Δημοτικού

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της πέμπτης ενότητας

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Choosing a present
Ε Δημοτικού

Choosing a present

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 6 – Μάθημα 1, Αγγλικά Ε’ Δημοτικού: λεξιλόγιο με επίθετα, συγκριτικός βαθμός επιθέτων.

World records
Ε Δημοτικού

World records

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 6 – Μάθημα 2, Αγγλικά Ε’ Δημοτικού: λεξιλόγιο με επίθετα, υπερθετικός βαθμός επιθέτων

A knowledge quiz
Ε Δημοτικού

A knowledge quiz

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 6 – Μάθημα 3, Αγγλικά Ε’ Δημοτικού: λεξιλόγιο με επίθετα, υπερθετικός βαθμός επιθέτων

Σελίδα 4 από 7