Βρέθηκαν 41 ενότητες

Do you like computers?
Ε Δημοτικού

Do you like computers?

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 1, Μάθημα 1, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με τους Η.Υ., φράσεις με τις οποίες μπορούμε να εκφράσουμε τις προτιμήσεις μας

Internet friends
Ε Δημοτικού

Internet friends

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 1, Μάθημα 2, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με τις χώρες και τις εθνικότητες, Present Simple για να εκφράσει πραγματικότητες.

The United Kingdom
Ε Δημοτικού

The United Kingdom

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 1, Μάθημα 3, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: Γνωριμία με το Ενωμένο Βασίλειο

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2  και 3 της πρώτης ενότητας
Ε Δημοτικού

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της πρώτης ενότητας

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
1 αρχείο

School life and feelings
Ε Δημοτικού

School life and feelings

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 2 – Μάθημα 1, Αγγλικά Ε’ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με συναισθήματα, χρονικές προθέσεις, μέρη στο σχολείο.

Halloween
Ε Δημοτικού

Halloween

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
1 αρχείο

Πληροφορίες και ασκήσεις για γνωριμία των μαθητών με το έθιμο της Halloween στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο

Σελίδα 1 από 7