Βρέθηκαν 22 ενότητες

14η ενότητα - Πάσχα
Ε Δημοτικού

14η ενότητα - Πάσχα

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Με αφορμή το Πάσχα σε αυτή την ενότητα της Γλώσσας της Ε Δημοτικού διαβάζουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα διηγήματα (του Ανδρέα Καρκαβίτσα και του Γρηγορίου Ξενόπουλου) και συζητούμε για την κατάνυξη που βιώνουμε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

15η ενότητα - Τηλεόραση
Ε Δημοτικού

15η ενότητα - Τηλεόραση

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Ε Δημοτικού έχοντας ως βάση την τηλεόραση συζητούμε για τα θετικά και τα αρνητικά της και λύνουμε πολλές ασκήσεις σχετικές με: τα σύνθετα του ρήματος άγω, το ρήμα βάλλω και τα σύνθετά του, τα ρήματα της β΄συζυγίας - β2 τάξης στη μεσοπαθητική φωνή και τα αρχαιοπρεπή ρήματα σε -ώμαι (π.χ. εξαρτώμαι). Ασφαλώς, δεν απουσιάζουν και οι ασκήσεις ορθογραφίας.

16η ενότητα - Σπορ
Ε Δημοτικού

16η ενότητα - Σπορ

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Σε ένα πολύ πλούσιο φύλλο εργασίας και με μια εντυπωσιακή και άκρως επικοινωνιακή προβολή Powerpoint συζητάμε για τα αθλήματα και κατακτούμε απαιτητικά σημεία της νεοελληνικής γραμματικής σε αυτή την ενότητα της Γλώσσας της Ε Δημοτικού!

17η ενότητα - Ταξίδια στο διάστημα
Ε Δημοτικού

17η ενότητα - Ταξίδια στο διάστημα

Γλώσσα
|
Ιούνιος
|
3 αρχεία

Με μακρινά ταξίδια μέχρι το διάστημα ολοκληρώνεται η Ε΄ Δημοτικού. Παιδιά, προσδεθείτε ... απογειωνόμαστε μέσα από τις σελίδες της 17ης ενότητα της Γλώσσας!

Σελίδα 4 από 4