Βρέθηκαν 8 ενότητες

1. Πώς γράφουμε ένα καλό κείμενο - 1ο μέρος
ΣΤ Δημοτικού

1. Πώς γράφουμε ένα καλό κείμενο - 1ο μέρος

Διαγωνισμοί Γλώσσα
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Μοναδικό και πρωτότυπο υλικό! Δεν δείχνουμε στα παιδιά πώς είναι ένα καλογραμμένο κείμενο, αλλά τα καθοδηγούμε να το γράψουν! Στο συγκεκριμένο φύλο εργασίας μαθαίνουμε για τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε όταν γράφουμε ένα κείμενο και τι να αποφεύγουμε. Ακόμα, κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο, μαθαίνουμε ποια ερωτήματα κριτικής σκέψης είναι δυνατόν να τεθούν σε μια γραπτή εξέταση. Όλα αυτά μέσα από πολλές δεκάδες πρακτικά παραδείγματα προσιτά και κατανοητά σε όλους τους μαθητές!

1. Πώς γράφουμε ένα καλό κείμενο - 2ο μέρος
ΣΤ Δημοτικού

1. Πώς γράφουμε ένα καλό κείμενο - 2ο μέρος

Διαγωνισμοί Γλώσσα
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Μοναδικό και πρωτότυπο υλικό! Δεν δείχνουμε στα παιδιά πώς είναι ένα καλογραμμένο κείμενο, αλλά τα καθοδηγούμε να το γράψουν! Στο συγκεκριμένο φύλο εργασίας μαθαίνουμε για τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε όταν γράφουμε ένα κείμενο και τι να αποφεύγουμε. Ακόμα, κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο, μαθαίνουμε ποια ερωτήματα κριτικής σκέψης είναι δυνατόν να τεθούν σε μια γραπτή εξέταση. Όλα αυτά μέσα από πολλές δεκάδες πρακτικά παραδείγματα προσιτά και κατανοητά σε όλους τους μαθητές!

Η συγγραφή κειμένου - περαιτέρω οδηγίες
ΣΤ Δημοτικού

Η συγγραφή κειμένου - περαιτέρω οδηγίες

Διαγωνισμοί Γλώσσα
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Σε αυτή την ενότητα συνεχίζουμε την παροχή πρακτικών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά το πώς γράφεται ένα αξιόλογο κείμενο. Εδώ πλέον μαθαίνουμε τις συνδετικές λέξεις κατά τρόπο που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ μέχρι τώρα σε κανένα ηλεκτρονικό ή έντυπο βιβλίο. Επίσης, κατακτούμε (στο 2ο μέρος) τα δομικά στοιχεία των επιχειρηματολογικών κειμένων, μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Η συγγραφή κειμένου - περαιτέρω οδηγίες (2ο μέρος)
ΣΤ Δημοτικού

Η συγγραφή κειμένου - περαιτέρω οδηγίες (2ο μέρος)

Διαγωνισμοί Γλώσσα
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Σε αυτή την ενότητα συνεχίζουμε την παροχή πρακτικών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά το πώς γράφεται ένα αξιόλογο κείμενο. Εδώ πλέον μαθαίνουμε τις συνδετικές λέξεις κατά τρόπο που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ μέχρι τώρα σε κανένα ηλεκτρονικό ή έντυπο βιβλίο. Επίσης, κατακτούμε (στο 2ο μέρος) τα δομικά στοιχεία των επιχειρηματολογικών κειμένων, μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Γράφω κείμενα με αποτελεσματικό τρόπο
ΣΤ Δημοτικού

Γράφω κείμενα με αποτελεσματικό τρόπο

Διαγωνισμοί Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Συνεχίζουμε την προσφορά πραγματικά πρωτότυπου και καινοτόμου διδακτικού υλικού. Σε αυτή την ενότητα συζητούμε για τα δομικά στοιχεία των περιγραφικών κειμένων και ειδικότερα στο 10 μέρος διδασκόμαστε πώς πρέπει να μεθοδεύεται η διδασκαλία της περιγραφής κτηρίου, ενώ στο 20 μέρος της περιγραφής κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. πανηγύρια, τελετές κ.ά.). Όπως και στις προηγούμενες ενότητες η όλη πορεία ακολουθεί εν μέρει θεωρητικό και πρωτίστως πρακτικό χαρακτήρα. Έτσι, με το υλικό που παρέχεται οι μαθητές καθίστανται ικανοί να διαχειριστούν τα θέματα που θα τους τεθούν σε οποιαδήποτε εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και να συγγράψουν ένα πολύ αξιόλογο κείμενο.

Γράφω κείμενα με αποτελεσματικό τρόπο
ΣΤ Δημοτικού

Γράφω κείμενα με αποτελεσματικό τρόπο

Διαγωνισμοί Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Συνεχίζουμε την προσφορά πραγματικά πρωτότυπου και καινοτόμου διδακτικού υλικού. Σε αυτή την ενότητα συζητούμε για τα δομικά στοιχεία των περιγραφικών κειμένων και ειδικότερα στο 10 μέρος διδασκόμαστε πώς πρέπει να μεθοδεύεται η διδασκαλία της περιγραφής κτηρίου, ενώ στο 20 μέρος της περιγραφής κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. πανηγύρια, τελετές κ.ά.). Όπως και στις προηγούμενες ενότητες η όλη πορεία ακολουθεί εν μέρει θεωρητικό και πρωτίστως πρακτικό χαρακτήρα. Έτσι, με το υλικό που παρέχεται οι μαθητές καθίστανται ικανοί να διαχειριστούν τα θέματα που θα τους τεθούν σε οποιαδήποτε εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και να συγγράψουν ένα πολύ αξιόλογο κείμενο.

Σελίδα 1 από 2