Βρέθηκαν 24 ενότητες

Le corps humain - Το ανθρώπινο σώμα
ΣΤ Δημοτικού

Le corps humain - Το ανθρώπινο σώμα

Γαλλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του ανθρώπινου σώματος για τα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού

Liens de parente - οικογενειακοί δεσμοί
ΣΤ Δημοτικού

Liens de parente - οικογενειακοί δεσμοί

Γαλλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα τησ οικογένειας στα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού

Les nationalites - Οι εθνικότητες
ΣΤ Δημοτικού

Les nationalites - Οι εθνικότητες

Γαλλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα των εθνικοτήτων για τη ΣΤ Δημοτικού

Les animaux sauvages -Τα άγρια ζώα
ΣΤ Δημοτικού

Les animaux sauvages -Τα άγρια ζώα

Γαλλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα της ΣΤ Δημοτικού για τα άγρια ζώα.

Les moyens de trasport - Μέσα μεταφορας
ΣΤ Δημοτικού

Les moyens de trasport - Μέσα μεταφορας

Γαλλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα της ΣΤ Δημοτικού για τα μέσα μεταφορας

Voyages - Lieux de vacances / Ταξίδια - Διακοπές
ΣΤ Δημοτικού

Voyages - Lieux de vacances / Ταξίδια - Διακοπές

Γαλλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΣΤ Δημοτικού και την θεματική ενότητα ταξίδια - διακοπές

Σελίδα 2 από 4