Βρέθηκαν 40 ενότητες

Unit 10: 1. The different faces of a super spy
ΣΤ Δημοτικού

Unit 10: 1. The different faces of a super spy

Αγγλικά
|
Ιούνιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 9: Time for fun και την παράγραφο 1. The different faces of a super spy στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και του Present Simple – Passive Voice. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 10: 2. The film festival
ΣΤ Δημοτικού

Unit 10: 2. The film festival

Αγγλικά
|
Ιούνιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 9: Time for fun και την παράγραφο 2. The film festival στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και στα adjectives –ing/-ed. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 10: 3. A film review
ΣΤ Δημοτικού

Unit 10: 3. A film review

Αγγλικά
|
Ιούνιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 9: Time for fun και την παράγραφο 3. A film review στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 10
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 10

Αγγλικά
|
Ιούνιος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 10 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Σελίδα 7 από 7