Βρέθηκαν 40 ενότητες

Unit 8: 3. The problem page
ΣΤ Δημοτικού

Unit 8: 3. The problem page

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 8: Blow your own trumpet και την παράγραφο 3. The problem page στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και τα γραμματικά φαινόμενα. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 8
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 8

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 8 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Unit 9: 1. An earth day story
ΣΤ Δημοτικού

Unit 9: 1. An earth day story

Αγγλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 9: Earth Day Everyday και την παράγραφο 1. An earth day story στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και το Past Perfect. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 9: 2. Save the endangered species
ΣΤ Δημοτικού

Unit 9: 2. Save the endangered species

Αγγλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 9: Earth Day Everyday και την παράγραφο 2. Save the endangered species στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και τα clauses of reason and result. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 9: 3. The awful 5
ΣΤ Δημοτικού

Unit 9: 3. The awful 5

Αγγλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 9: Earth Day Everyday και την παράγραφο 3. The awful 5 στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και των γραμματικών φαινομένων της ενότητας. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 9
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 9

Αγγλικά
|
Μάιος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 9 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Σελίδα 6 από 7