Βρέθηκαν 40 ενότητες

Unit 5: 3. The museum leaflet
ΣΤ Δημοτικού

Unit 5: 3. The museum leaflet

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 5: Travelling through time και την παράγραφο 3. The museum leaflet στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και grammar activities. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 5
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 5

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 5 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Unit 6: 1. Talking about jobs and careers
ΣΤ Δημοτικού

Unit 6: 1. Talking about jobs and careers

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 6: Me, myself and my future job και την παράγραφο 1. Talking about jobs and careers στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και τα modal verbs. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 6: 2. What do they do?
ΣΤ Δημοτικού

Unit 6: 2. What do they do?

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 6: Me, myself and my future job και την παράγραφο 2. What do they do? στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και στη χρήση του μέλλοντα (will/going to). Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 6: 3. What the future holds for you…
ΣΤ Δημοτικού

Unit 6: 3. What the future holds for you…

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 6: Me, myself and my future job και την παράγραφο 3. What the future holds for you…στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και στη χρήση του μέλλοντα (will/going to). Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 6
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 6

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 6 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Σελίδα 4 από 7