Βρέθηκαν 40 ενότητες

Unit 4: 1. A day at the museum
ΣΤ Δημοτικού

Unit 4: 1. A day at the museum

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 4: The history of the aeroplane και την παράγραφο 1. A day at the museum στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και του Past Continuous. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 4: 2. An air pocket
ΣΤ Δημοτικού

Unit 4: 2. An air pocket

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 4: The history of the aeroplane και την παράγραφο 2. An air pocket στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και των Past Continuous και Past Simple . Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 4: 3. The fall of Icarus
ΣΤ Δημοτικού

Unit 4: 3. The fall of Icarus

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 4: The history of the aeroplane και την παράγραφο 3. The fall of Icarus στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και της γραμματικής της ενότητας. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 4
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 4

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 4 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Unit 5: 1. Diaries
ΣΤ Δημοτικού

Unit 5: 1. Diaries

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 5: Travelling through time και την παράγραφο 1. Diaries στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και της χρήσης του used to και Past Simple . Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 5: 2. Transportation
ΣΤ Δημοτικού

Unit 5: 2. Transportation

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 5: Travelling through time και την παράγραφο 2. Transportation στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και writing activities. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Σελίδα 3 από 7