Βρέθηκαν 20 ενότητες

10η ενότητα - Ατυχήματα
ΣΤ Δημοτικού

10η ενότητα - Ατυχήματα

Γλώσσα
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Με αφορμή τη θεματική της ενότητας αυτής της Γλώσσας της Στ Δημοτικού εξοικειωνόμαστε με ενδιαφέροντα γραμματικά φαινόμενα, όπως τα αρχαιοπρεπή ρήματα, ο εντοπισμός του υποκειμένου, του αντικειμένου και του κατηγορουμένου και οι συνώνυμες λέξεις. Επίσης, μαθαίνουμε πώς γράφουμε ένα αφήγημα.

11η ενότητα - Συγγενικές σχέσεις
ΣΤ Δημοτικού

11η ενότητα - Συγγενικές σχέσεις

Γλώσσα
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Με αφορμή τις συγγενικές σχέσεις εγκύπτουμε στην περιγραφή προσώπου σε αυτή την ενότητα της Γλώσσας της Στ Δημοτικού! Μέσα από πολύ ενδιαφέροντα λογοτεχνικά κείμενα εξοικειωνόμαστε πλήρως και κατακτούμε εις το άρτιον αυτή την δεξιότητα.

12η ενότητα - 25η Μαρτίου
ΣΤ Δημοτικού

12η ενότητα - 25η Μαρτίου

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Τα ένδοξα γεγονότα τα οποία συνδέονται με την επανάσταση του 1821 θυμόμαστε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Στ Δημοτικού. Μέσα από ιστορικά ανέκδοτα και δημοτικά ποιήματα επιχειρούμε να ψηλαφήσουμε την ελληνική ιστορία.

13η ενότητα - Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
ΣΤ Δημοτικού

13η ενότητα - Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Με τα επαγγέλματα καταπιανόμαστε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Στ Δημοτικού και παράλληλα μελετούμε πολύ σημαντικά γραμματικά φαινόμενα.

14η ενότητα - Πάσχα
ΣΤ Δημοτικού

14η ενότητα - Πάσχα

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Μέσα από ένα συναρπαστικό κείμενο στην 14η ενότητα της Γλώσσας της Στ Δημοτικού βλέπουμε τη ζωή των ανθρώπων που αναμένουν κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας τη δική τους λύτρωση και ανάσταση.

15η ενότητα - Κινηματογράφος και θέατρο
ΣΤ Δημοτικού

15η ενότητα - Κινηματογράφος και θέατρο

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Με αφορμή την έβδομη τέχνη μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα και σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Στ Δημοτικού.

Σελίδα 3 από 4