Βρέθηκαν 73 ενότητες

Μετρώ και λογαριάζω βάρη.
ΣΤ Δημοτικού

Μετρώ και λογαριάζω βάρη.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Μετρώ το χρόνο.
ΣΤ Δημοτικού

Μετρώ το χρόνο.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του χρόνου και των μονάδων μέτρησης του στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Μετρώ την αξία με χρήματα.
ΣΤ Δημοτικού

Μετρώ την αξία με χρήματα.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των νομισματικών μονάδων, της ισοτιμίας, του τόκου και του επιτοκίου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Γεωμετρικά Μοτίβα.
ΣΤ Δημοτικού

Γεωμετρικά Μοτίβα.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των γεωμετρικών μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Αριθμητικά μοτίβα.
ΣΤ Δημοτικού

Αριθμητικά μοτίβα.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των αριθμητικών μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Σύνθετα Μοτίβα.
ΣΤ Δημοτικού

Σύνθετα Μοτίβα.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των σύνθετων μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Σελίδα 10 από 13