Βρέθηκαν 399 ενότητες

Μορφές Ενέργειας
ΣΤ Δημοτικού

Μορφές Ενέργειας

Φυσικά
|
Νοέμβριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το μάθημα "Μορφές ενέργειας" της Στ΄δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Πηγές ενέργειας
ΣΤ Δημοτικού

Πηγές ενέργειας

Φυσικά
|
Νοέμβριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Πηγές ενέργειας" στα Φυσικά της Στ’ δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολύμορφο υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και πολυμεσικό τεστ γνώσεων.

Πετρέλαιο – Από το υπέδαφος στο σπίτι μας
ΣΤ Δημοτικού

Πετρέλαιο – Από το υπέδαφος στο σπίτι μας

Φυσικά
|
Νοέμβριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την ενότητα "Πετρέλαιο-Από το υπεδάφος στο σπίτι μας" στη Φυσική της Στ΄ τάξης. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής, αλλά και διαθεματικές δραστηριότητες που συνδέουν τις Φυσικές Επιστήμες με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Ορυκτοί άνθρακες – Ένα πολύτιμο στερεό
ΣΤ Δημοτικού

Ορυκτοί άνθρακες – Ένα πολύτιμο στερεό

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό" στη Φυσική της Στ΄με επιστημονική και εκπαιδευτική αρτιότητα. Δομημένο να συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο, με πολλές νέες προτάσεις και πρωτότυπα θέματα όπως διαθεματικές δραστηριότητες.

Φυσικό αέριο – Ένα πολύτιμο αέριο
ΣΤ Δημοτικού

Φυσικό αέριο – Ένα πολύτιμο αέριο

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για το φυσικό αέριο της έκτης τάξης δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
ΣΤ Δημοτικού

Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Εκπαιδευτική πρόταση για την ενότητα "Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας" στην Στ΄ τάξη. Αναλυτικό σχέδιο μαθήματος, κριτήριο αξιολόγησης, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ γνώσεων.

Σελίδα 1 από 67