Βρέθηκαν 40 ενότητες

Helping around the house
Δ Δημοτικού

Helping around the house

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 7- Μάθημα 1: Λεξιλόγιο σχετικά με τις δουλειές του σπιτιού και παρουσίαση του Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous) από το βιβλίο των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

What do you do?
Δ Δημοτικού

What do you do?

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 7- Μάθημα 2: Παρουσίαση λεξιλογίου σχετικά με τα επαγγέλματα και ο Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous)από το βιβλίο Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

Tell me about your job
Δ Δημοτικού

Tell me about your job

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 7- Μάθημα 3: Επανάληψη του λεξιλογίου και της γραμματικής των μαθημάτων 1,2 και 3 της ενότητας 7 των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Επανάληψη του Ενεστώτα Διαρκείας (Present Continuous).

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της έβδομης ενότητας
Δ Δημοτικού

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της έβδομης ενότητας

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα γραμματικής και λεξιλογίου της έβδομης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

At the park
Δ Δημοτικού

At the park

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 8- Μάθημα 1: Λεξιλόγιο σχετικά με τις δραστηριότητες σε δημόσιους χώρους. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνω. Καταφατική και αρνητική προστακτική (Imperative).

A traffic warden visits our school
Δ Δημοτικού

A traffic warden visits our school

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 8- Μάθημα 2: Λεξιλόγιο σχετικά με τα σήματα κυκλοφορίας. Καταφατική και αρνητική προστακτική, ρήματα must και can σε προσταγές.

Σελίδα 5 από 7