Βρέθηκαν 40 ενότητες

Happy Birthday
Δ Δημοτικού

Happy Birthday

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 4- Μάθημα 1: Λεξιλόγιο σχετικά με τις εποχές, τους μήνες και την ώρα από το βιβλίο των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

What΄s the weather like?
Δ Δημοτικού

What΄s the weather like?

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 4- Μάθημα 2: Λεξιλόγιο σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα και την αίσθηση της θερμοκρασίας από το βιβλίο Αγγλικών της Δ δημοτικού.

Weather around the world
Δ Δημοτικού

Weather around the world

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 4- Μάθημα 3: Λεξιλόγιο σχετικά τις εποχές, τους μήνες, την ώρα και τον καιρό. Επανάληψη των μαθημάτων 1 και 2 της ενότητας 4 των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της τέταρτης ενότητας
Δ Δημοτικού

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της τέταρτης ενότητας

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα γραμμματικής και λεξιλογίου της τέταρτης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

It is only a dream
Δ Δημοτικού

It is only a dream

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 5- Μάθημα 1: Λεξιλόγιο σχετικά τις καθημερινές συνήθειες, τα επιρρήματα συχνότητας (adverbs of frequency) για τα Αγγλικά της Δ Δημοτικού.

British customs
Δ Δημοτικού

British customs

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 5- Μάθημα 2: Λεξιλόγιο σχετικά με τα βρετανικά έθιμα, όπως τα Χριστούγεννα και η γιορτή του Χάλογουιν (Halloween) από τα Αγγλικά της Δ Δημοτικού.

Σελίδα 3 από 7