Βρέθηκαν 40 ενότητες

A new student in class
Δ Δημοτικού

A new student in class

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 1- Μάθημα 1: Λεξιλόγιο για τα Αγγλικά της Δ Δημοτικού σχετικά με την τάξη, τους αριθμούς και το ρήμα “there is/ are”

My timetable
Δ Δημοτικού

My timetable

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 1- Μάθημα 2: Το ρήμα “have got” στην κατάφαση, λεξιλόγιo σχετικά με τα μαθήματα του σχολείου για το βιβλίο των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

This is my school
Δ Δημοτικού

This is my school

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 1- Μάθημα 3: Το ρήμα “have got” στην ερώτηση, άρνηση. Επανάληψη ενοτήτων 1.1 και 1.2 του βιβλίου Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Λεξιλόγιο σχετικό με την τάξη, τις μέρες και τους αριθμούς. Επαναληπτικό τεστ της ενότητας 1.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της πρώτης ενότητας
Δ Δημοτικού

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της πρώτης ενότητας

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα στη γραμματική και το λεξιλόγιο των τριών μαθημάτων της πρώτης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

My favourite sport
Δ Δημοτικού

My favourite sport

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ενότητα 2- Μάθημα 1: Το ρήμα “like” στην κατάφαση (Present Simple), λεξιλόγιο σχετικό με τα αθλήματα για τα Αγγλικά της Δ Δημοτικού.

Have you got a hobby?
Δ Δημοτικού

Have you got a hobby?

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Το ρήμα “like” στην ερώτηση και άρνηση (Present Simple), λεξιλόγιο σχετικό με τα χόμπυ για το μάθημα 2 της ενότητας 2 των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.

Σελίδα 1 από 7