Βρέθηκαν 63 ενότητες

Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου.
Δ Δημοτικού

Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου.

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της εκτίμησης και των νοερών υπολογισμών.

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.
Δ Δημοτικού

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης.

Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή.
Δ Δημοτικού

Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή.

Μαθηματικά
|
Μάρτιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του πολλαπλασιασμού με τριψήφιο πολλαπλασιαστή.

Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη.
Δ Δημοτικού

Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης με διψήφιο διαιρέτη.

Αντίστροφα προβλήματα
Δ Δημοτικού

Αντίστροφα προβλήματα

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αντίστροφων προβλημάτων.

Μαθαίνω για την αναγωγή στην μονάδα.
Δ Δημοτικού

Μαθαίνω για την αναγωγή στην μονάδα.

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της αναγωγής στην μονάδα.

Σελίδα 6 από 11