Βρέθηκαν 240 ενότητες

3.2 Pinocchio, the boy
Γ Δημοτικού

3.2 Pinocchio, the boy

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου και γραμματικού φαινομένου που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

3.3 - Pinocchio, at home
Γ Δημοτικού

3.3 - Pinocchio, at home

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου και γραμματικού φαινομένου που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

Ενότητα 3 - Review & Test
Γ Δημοτικού

Ενότητα 3 - Review & Test

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Επαναληπτικές ασκήσεις και τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική της ενότητας 3.

4.1 The weather story
Γ Δημοτικού

4.1 The weather story

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με τον καιρό και του γραμματικού φαινομένου “comparative” που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

4.2 The rainbow
Γ Δημοτικού

4.2 The rainbow

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με τον καιρό και του γραμματικού φαινομένου “comparative” που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

4.3 The season game
Γ Δημοτικού

4.3 The season game

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που έχει να κάνει με τον καιρό και τις εποχές του χρόνου όπως αυτό παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

Σελίδα 38 από 40