Βρέθηκαν 26 ενότητες

2.3 The brave mouse
Γ Δημοτικού

2.3 The brave mouse

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

Ενότητα 2 - Review & Test
Γ Δημοτικού

Ενότητα 2 - Review & Test

Αγγλικά
|
Δεκέμβριος
|
2 αρχεία

Επαναληπτικές ασκήσεις και τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική της ενότητας 2.

3.1 Pinocchio, the puppet
Γ Δημοτικού

3.1 Pinocchio, the puppet

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου και του ρηματος “be”. Έμφαση στην σύνταξη απλών προτάσεων χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο που έχει ήδη διδαχθεί.

3.2 Pinocchio, the boy
Γ Δημοτικού

3.2 Pinocchio, the boy

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου και γραμματικού φαινομένου που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

3.3 - Pinocchio, at home
Γ Δημοτικού

3.3 - Pinocchio, at home

Αγγλικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση του λεξιλογίου και γραμματικού φαινομένου που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου.

Ενότητα 3 - Review & Test
Γ Δημοτικού

Ενότητα 3 - Review & Test

Αγγλικά
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Επαναληπτικές ασκήσεις και τέστ πάνω στο λεξιλόγιο και γραμματική της ενότητας 3.

Σελίδα 3 από 5