Βρέθηκαν 57 ενότητες

Αριθμοί μέχρι το 10.000.
Γ Δημοτικού

Αριθμοί μέχρι το 10.000.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Γ Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών μέχρι το 10.000.

Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία.
Γ Δημοτικού

Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Γ Δημοτικού για την επανάληψη στην γεωμετρία.

Διαιρέσεις (Ι).
Γ Δημοτικού

Διαιρέσεις (Ι).

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Γ Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της προσέγγισης του διαιρετέου με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.

Διαιρέσεις (ΙI).
Γ Δημοτικού

Διαιρέσεις (ΙI).

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
8 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Γ Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση του αλγόριθμου της κάθετης διαίρεσης.

Κλάσματα και δεκαδικοί.
Γ Δημοτικού

Κλάσματα και δεκαδικοί.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Γ Δημοτικού για την επανάληψη των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών.

Προβλήματα.
Γ Δημοτικού

Προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Γ Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων με δεκαδικούς και φυσικούς αριθμούς.

Σελίδα 9 από 10