Βρέθηκαν 32 ενότητες

Τα φυτά και το περιβάλλον τους
Γ Δημοτικού

Τα φυτά και το περιβάλλον τους

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Τα φυτά και το περιβάλλον τους" της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Γ΄δημοτικού εισάγονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν τα φυτά ανάλογα με το μέρος στο οποίο φυτρώνουν. Χαρακτηριστική αναφορά γίνεται για τα φυτά της ερήμου, της τούνδρας και της ζούγκλας.

Κατοικίδια ζώα
Γ Δημοτικού

Κατοικίδια ζώα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Κατοικίδια ζώα" της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Γ΄δημοτικού αναγνωρίζουν όλα τα είδη των κατοικίδιων ζώων που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στην εξοχή αλλά και στην πόλη, αλλά και την προσφορά των ζώων αυτών στην καθημερινότητά του.

Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους
Γ Δημοτικού

Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους" της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Γ΄δημοτικού, οι μαθητές εξερευνούν και αναγνωρίζουν τα αγρίμια και τα πουλιά του βουνού και του δάσους. Επίσης μελετούν την προσαρμοστικότητα των ζώων αυτών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο οικοσύστημα. Η επέκταση του μαθήματος γίνεται στα είδη υπό εξαφάνιση και τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτή.

Τα ζώα της θάλασσας
Γ Δημοτικού

Τα ζώα της θάλασσας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα "Τα ζώα της θάλασσας" στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές αναγνωρίζουν αλλά και γνωρίζουν για πρώτη φορά θαλάσσια ζώα που ίσως δεν έχουν συναντήσει ξανά. Συγκρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων της θάλασσας με τα ζώα του βουνού και μελετούν την προσαρμοστικότητα των πρώτων στις συνθήκες του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η επέκταση του μαθήματος γίνεται με την μελέτη των συνθηκών που οδηγούν στην εξαφάνιση των ειδών του θαλάσσιου κόσμου.

Τα ζώα του γλυκού νερού
Γ Δημοτικού

Τα ζώα του γλυκού νερού

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Τα ζώα του γλυκού νερού σε συνέχεια των προηγούμενων μαθημάτων οι μαθητές μελετούν τα ζώα του γλυκού νερού. Μελετούν τις διαφορές μεταξύ των ζώων της θάλασσας και του βουνού και διαπιστώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτά έχουν ώστε να επιβιώνουν στο οικοσύστημα όπου ζουν.

Ένα ζωάκι γεννιέται
Γ Δημοτικού

Ένα ζωάκι γεννιέται

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Ένα ζωάκι γεννιέται οι μαθητές εισάγονται στους τρόπους με τους οποίους τα ζώα αναπαράγονται. Στην δομή του μαθήματος περιλαμβάνονται ζώα και από τις τέσσερις ενότητες που προηγήθηκαν: Κατοικίδια ζώα, ζώα του δάσους, ζώα της θάλασσας και ζώα του γλυκού νερού. Επιπροσθέτως οι μαθητές ταξινομούν τα ζώα ανάλογα με το αν γεννούν αυγά ή αν θηλάζουν τα μικρά τους.

Σελίδα 4 από 6