Βρέθηκαν 141 ενότητες

2η ενότητα   Με το σεις και με το σας
Β Δημοτικού

2η ενότητα Με το σεις και με το σας

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παραμύθι της Ανατολής βασίζεται η ενότητα Με το σεις και με το σας της Β Δημοτικού . Το δε παραμύθι αυτό πλαισιώνεται από τη θεωρία και τις ασκήσεις που αφορούν στα γραμματικά φαινόμενα που διδάσκονται σε αυτήν την ενότητα.

3η ενότητα  Στον κόσμο των κόμικς
Β Δημοτικού

3η ενότητα Στον κόσμο των κόμικς

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Για τα κόμικς και για τα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα συζητούμε στην ενότητα Στον κόσμο των κόμικς της Β Δημοτικού.

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.
Β Δημοτικού

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Παρουσιάζονται στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, όπως η ζωγραφική και η οργάνωση των πληροφοριών σε πίνακα.

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.
Β Δημοτικού

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Αξία θέσεις στους διψήφιους αριθμούς.

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
Β Δημοτικού

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Οι μαθητές μαθαίνουν την έννοια του μισού και υπολογίζουν το ολόκληρο όταν γνωρίζουν το μισό.

Ανακαλύπτω τη συμμετρία  γύρω μου.
Β Δημοτικού

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε για την έννοια της συμμετρίας, των συμμετρικών σχημάτων και του άξονα συμμετρίας.

Σελίδα 4 από 24