Βρέθηκαν 63 ενότητες

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.
Β Δημοτικού

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενο άθροισμα ίδιων ποσοτήτων.

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
Β Δημοτικού

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμητικών μοτίβων.

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.
Β Δημοτικού

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).
Β Δημοτικού

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
Β Δημοτικού

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή στην προπαίδεια.

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100.
Β Δημοτικού

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100.

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τον υπολογισμό του συμπληρώματος του 100.

Σελίδα 4 από 11