1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Ένα ακόμη ταξίδι στην ποίηση του Ομήρου, στις απαγγελίες των ραψωδών και στους 12 θεούς του Ολύμπου επιχειρούμε στο κεφάλαιο Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων της ιστορίας της Δ Δημοτικού.

Αρχεία

1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Το φύλλο εργασίας για την Ιστορία της Δ Δημοτικού με τις πηγές και τις ερωτήσεις κριτικής σκέψης. Μέσα από αυτό εμβαθύνουμε ουσιαστικά στα ιστορικά γεγονότα και μαθαίνουμε τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους το δωδεκάθεο είχε τη συγκεκριμένη δομή, αλλά και τους λόγους που υπήρχαν τόσες πολλές και διαφορετικές τοπικές θεότητες.

1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 3o κεφάλαιο - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Μια πολύ πλούσια προβολή που περιέχει τα κυριότερα σημεία του μαθήματος, εικόνες και πολλές ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις.