Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην Ιστορία της Ε Δημοτικού και ειδικότερα στην ενότητα Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη διερευνούμε τους λόγους που ώθησαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα που συγκέντρωνε η συγκεκριμένη τοποθεσία. Μέσα από ενδιαφέρουσες ιστορικές πηγές, χάρτες και καλλιτεχνήματα μελετούμε το ιστορικό πλαίσιο.

Αρχεία

Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
1,60 €
0,80 €

Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Το φύλλο εργασίας με τις ιστορικές πηγές, τους χάρτες και την ανάλυση των έργων τέχνης.

Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
1,60 €
0,80 €

Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
1,60 €
0,80 €

Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Η προβολή 18 διαφανειών της ενότητας.