«Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα».

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Μάρτιος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκκλησιαστική τέχνη.

Αρχεία

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα».
1,60 €
0,80 €

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα».

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για την εκκλησιαστική τέχνη. Περιλαμβάνει ακροστιχίδα με θέμα την εκκλησιαστική τέχνη, κατασκευή και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα».
1,60 €
0,80 €

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα».

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού με εκπαιδευτικό υλικό για την εκκλησιαστική τέχνη. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και την ακροστιχίδα της εκκλησιαστικής τέχνης.